Kropp och kåthet

Det är lördag eftermiddag, och i ett rum på Artisten håller RFSU-informatören Isabel sexualundervisning på lätt svenska.

Isabel skriver upp orden "kärlek" och "sex" på tavlan längst fram. Publiken får fundera en stund över vad de tänker på när de hör de orden, och Isabel skriver sedan upp det också. Isabel frågar till exempel vad det finns för andra ord för sex och könsorgan, och vilka en brukar använda i olika sammanhang.

Avslutningsvis görs två övningar, den ena handlar om samtycke. Isabel kallar den för "handdans". Alla får ställa sig mitt emot någon, och medan de tittar varandra i ögonen ska de följa varandras handrörelser. Isabel frågar om det finns någon likhet med sex. En person i publiken säger att en märker om den andra personen följer efter i handrörelsen.
"Om den andra personen inte är med, känns det fel." 
Den andra övningen handlar om ja- och nejsignaler. Dessa kan ge en ledtråd om den andra personen vill/inte vill hångla eller ha sex, till exempel.

William Appelqvist säger efteråt att föredraget var bra, men att han inte lärde sig så mycket nytt. William säger att han mest lärde sig att och hur RFSU arbetar i skolor. Saker som samtycke, signaler och sexuella läggningar tycker William inte togs upp tillräckligt, om ens alls, under sin skoltid.

RFSU önskar att skolorna höll i sexualundervisningen själva, men vet att den är bristfällig på många ställen. Isabel ser att det är otroligt viktigt att informera om kropp och kön, att lust och kåthet sitter i hjärnan, och om samtycke. Att undervisningen hålls på lätt svenska är för att RFSU vet att det finns ett behov av det. Materialet är dock inte annorlunda, berättar Isabel. Däremot är det mer fokus på språket.

 

Bild: Hampus Haara 

Text: Louise Berglund