Separatismens möjligheter

"Separatistiska rum handlar i grund och botten om trygghet. De är identitetsskapande platser där alla har samma förståelse. Det är en plats utan normer där en kan känna tillhörighet." - Minna Önner Angleflod

 

Bild: Lövsén

Text: Janina Andersson Stridh