Mänskliga rättigheter, speciellt HBTQ-frågor i stadsdelarna.

En uppföljning av föregående års panelsamtal om mänskliga rättigheter, speciellt HBTQfrågor i stadsdelen och i Göteborg.

En uppföljning av föregående års panelsamtal med företrädare för politiker, tjänstemän, HBTQ-rådet, polisen, föreningslivet, HBTQgruppen i stadsdelen. 

Ett angeläget samtal för samtliga medarbetare och invånare i stadsdelen, där även du som åhörare deltar med synpunkter och kommentarer om hur vi går vidare med arbetet för mänskliga rättigheter i stadsdelen och i Göteborg.

Samtalsledare är Olof Svensson som jobbar med HRutveckling i staden.

Datum

31 maj 17.3019.00
Programnummer:
#134
Lokalens tillgänglighet:
Har stortoalett. Tillgänglig för rullstol/permobil.
Arrangör: HBTQgruppen, Västra Hisingen
Adress: Medborgarkontoret Västra Hisingen, Vårväderstorget 4