Workshop i Civilkurage

Artisten, Österlingsalen, D504
En workshop där vi övar på att agera mot förtryck, både riktat mot en själv och riktat mot andra personer.

Öva på att agera mot förtryck, både riktat mot en själv och riktat mot andra personer för att känna dig förberedd på vad en kan göra i förtryckande situationer och även för att få öva på att agera så det sitter mer i kroppen och inte är lika främmande och långt bort.

Syftet med workshopen är att stärka deltagarna så de känner sig mer bekväma och redo att agera i förtryckande situationer. Med workshopen vill vi dels stärka den enskilda individen men också trycka på det kollektiva ansvaret som vi har och att vi är starka tillsammans.

Vi vill även att workshopen ska kunna fungera som en plattform där deltagarna kan dela med sig av egna erfarenheter av förtryck samt vara en plattform där vi tillsammans kan bearbeta tidigare erfarenheter genom att utforska vad en kunde ha gjort i de tidigare situationerna, och vad en kan göra i liknande situationer i framtiden.

Datum

7 juni 13.0014.30
Programnummer:
#294
Arrangör: Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering
Adress: Artisten, Fågelsången 1