Locker Room Talk

English further down--

 

 

Locker Room Talk startade som ett UF-företag men har utvecklats till en organisation som är en del av idrottsförbundens utbildningsplan och som har fått ta emot Facebooks pris för bästa mediestrategi och Zlatans Number 10-utmärkelse. De tackar skämtsamt Trump för namnet, men idén grundar sig i mycket mer än så. Grundarna insåg att det hårda snack som pågår i omklädningsrummen leder till skeva värderingar som sedan leder till sexuella trakasserier och våldtäkter.

 

För att motverka det här mönstret bestämde de sig för att stoppa problemet innan det börjar. LRTs metod är att de åker ut till pojklag, i åldrarna 10-14, och pratar med dem en kvart innan träningen under åtta veckor. På ett lättillgängligt sätt med korta pass lär de ut schyssta värderingar i jämlikhetsfrågor, bland annat HBTQIA+. De jobbar med VR för att visa hur det värsta snacket kan låta och för att lära killarna hur de kan säga ifrån på ett schysst sätt.

 

De vill skapa en ny bild av manlighet.

“Alla är vi killar, vi kan vara killar på flera olika sätt”, säger de. Förutom Zlatan har de fått mycket stöd av fotbollsspelaren Jimmy Durmaz. Det var också LRT som drog igång #BackaDurmaz-kampanjen.

“Efter att han backat oss kändes det rätt att backa honom tillbaka.”

 

När de tog emot Number 10-priset hände något mäktigt: unga började själva kontakta LRT och be dem komma till deras lag. Genom att killar pratar med andra killar och får med sig deras idoler menar LRT att de får med sig de som inte annars brukar engagera sig.

 

 

English:

 

Locker Room Talk started as a UF-company but has developed into and organisations that’s part of the sport organisations development plan and they have accepted Facebook’s award for best media strategy and Zlatan’s Number 10-award. They jokingly thank Trump for the name, but the idea comes from much more than that. The founders realised that the rough talk that happens in changing rooms lead to crooked values that in turn lead to sexual harassment and rape.

 

To counteract this pattern they decided to stop the problem before it starts. LRT’s method is that they travel around to boys’ teams, ages 10-14, and talk with them 15 minutes before practice for 8 weeks. They teach good values in equal rights-issues, like for example LGBTQ in an accessible way in short shifts. They use VR to show how the worst kind of locker room talk can sound and to teach the boys how they can speak up in a good way.

 

They want to create a new image of manliness. “We’re all boys, we can all be boys in many different ways” they say. Aside from Zlatan they’ve also been supported by football-player Jummy Durmaz. LRT were the ones who started the #BackaDurmaz-campaign. “After he supported us it felt right to support him back.”

 

When they accepted the Number 10-award something strange happened: young people started contacting LRT and asking them to come and help their team. Throguh having boys talk with other boys and bringing their idols into it, LRT gets people who otherwise wouldn’t care to get engaged.

 

Text: Freja Lindstedt