Mellanförskap: Att fastna mellan heteronorm och homonorm

RFSL håller föreläsning på Riksarkivet om att vara bisexuell, pansexuell eller sadomasochist i ett samhälle där sexualitet förväntas bestå av endast hetero och homo. Sociologen Xzenu Cronström Beskow som håller föreläsningen talar om hur vissa hävdar att det endast finns två sorters människor och hur det är viktigt att istället se gråzonerna.

- Det är lätt att fastna i dikotomier trots att sexualitet sällan fungerar så.

Xzenu talar vidare om hur det uppstått en hierarki inom hbtq-kulturen där homosexuella cismän får mest utrymme och där bisexuella och pansexuella, polyamorösa och fetischister hamnar i ett mellanförskap.

- Bisexuella blir sedda som homosexuella i mainstream samhället och som heterosexuella i hbtq samhället.

För många av dessa är kanske hbtq-rörelsen allt de har och ändå känner sig många exkluderade av en homonorm. Det finns dessutom de inom hbtq-rörelsen som tycker det är fel att bisexuella och pansexuella blir inkluderade. Detta trots att undersökningar visar på att bisexuella blir drabbade av våld i större utsträckning än lesbiska. Bisexuella får alltså leva med både homofobi och heterofobi beroende på sammanhang.

Utifrån detta visar Xzenu nya sätt att inkludera alla genom att snarare tala om sexuella och sensuella minoriteter med mångfald eftersom att queer kan bli ett för allmänt och oklart begrepp. Xzenu talar även om hur det behövs mer inkludering och plattformar för de i mellanförskap som har svårt att finna en identitet, kategori och sammanhang där personen känner sig hemma. Xzenu hänvisar även till RFSL och BiQuPan för bisexuella, queer och pansexuella.

- Det är många som far illa av detta mellanförskap. De är mer eller mindre utanför båda grupperna.

Text: Linnéa Ryrvik

​Foto: Daniel Castro