Samtal med Fredrik Apollo Asplund och Khaled Alesmael

Den ena har gjort succé på Stadsteatern med sin enmansföreställning. Den andre är prisbelönt journalist från Syrien. På fredagen möttes Fredrik Apollo Asplund och Khaled Alesmael på scen under EuroPride.

Fredrik Apollo Asplund lämnade sitt liv som ”forest faggot” i Värmland och sökte en ny gemenskap i Stockholm. Väl där blev det inte som tänkt. Efter att ha studerat på balettskolan lämnade Apollo Sverige och hamnade i New York. Det är ”The big Apple” som utgör en viktig del i boken ”Fröding dansade aldrig på bögklubb i Damaskus”.

Damaskus har en viktig del i även Khaled Alesmaels, Apollos samtalspartner under fredagen, liv. Alesmael föddes i Syrien och är prisbelönt för sitt arbete inom radio och tv i Beirut, Amman, Kairo, Istanbul och just Damaskus. Efter flykten till Sverige fick han permanent uppehållstillstånd 2015. Hans debutroman, Selamlik, handlar om att han via den fiktiva karaktären Furat försöker förstå krigets Syrien, asylboendet i Åseda och livet som homosexuell asylsökande i Europa.

Både Fredrik Apollo Asplund och Khaled Alesmael har sökt sig till nya miljöer. Apollo sökte efter sin gayfamilj och Alesmael sökte trygghet och frihet.

 

English:

One was a success at Stadsteatern with their one-person show. The other is an award-winning journalist from Syria. On friday Fredrik Apollo Asplund and Khaled Alesmael met on stage during EuroPride

Fredrik Apollo Asplund left their life as a “forest faggot” in Värmland and sought a new community in Stockholm. But things didn’t turn out the way they thought it would. After having studied at Balettskolan, Apollo left Sweden and ended up in New York. “The big apple” plays a big part in the book “Fröding dansade aldrig på bögklubb i Damaskus”

Damaskus plays a big part in Khaled Alesmael’s life. Alesmael was born in Syria and has won awards for work in radio and tv in Beirut, Amman, Kairo, Istanbul and Damaskus. After fleeing to Sweden he recieved permanent residency in 2015. His debut novel, Selamlik, is about him, through the fictitious character Furat, tries to understand war-torn Syria, the asylum accommodation in Åseda and life as a homosexual asylum-seeker in Europe.

Both Fredrik Apollo Asplund and Khaled Alesmael have sought new environments. Apollo looked for a gay familu and Alesmael looked for safety and freedom.

Text: Jennifer Ek Peter