Teater Kattma

English further down--

 

Teater Kattma är som vilken teatergrupp som helst, bortsett från en sak – den består av folk med olika funktionsvariationer. Så beskriver grundare Hans Sjöberg det. Det är även han som regisserat föreställningen ”Alla har rätt” som vi får ett smakprov på under tisdagkvällen. Temat är ”Vad är viktigt för oss år 2018?”och mycket av materialet har skådespelarna skapat själva. De tre monologer vi får höra under kvällen är helt och hållet skriva av de skådisar som framför.

Först ut är Evelina Charlie Larsson som berättar om en dröm om ”hon och jag”. Evelina målar upp en bild vi många kan känna igen oss i – förälskelse, osäkerhet, rädsla för att göra fel och överanalyserande av varje steg. Evelina sätter i sin roliga och poetiska monolog spiken på hur det känns att vara kär och famlande.

Nästa skådespelare kliver på scenen och denna monolog är avskalad och fångande. En sluten psykiatrimottagning beskrivs och i får en trovärdig skildring av alla jobbiga känslor vi helst inte vill veta av. Panik, ensamhet och ångest. Ett starkt framträdande som får publiken att hålla andan hela vägen från start till slut.

Den sista monologen framförs av Angela Åquist och den är ungdomlig och rolig. Angelas utstrålning är något alldeles extra och full av energi. Temat är sexualitet, tonårsförälskelse och hjärtesorg.

Mellan monologerna framför ensemblen, som består av 11 personer, improvisationsövningar som får publiken att kikna av skratt.

Föreställningen som de arbetat på i 8 månader består av 12 monologer och har premiär den 28e oktober i Hultsbergssalen på Slottsskogsgatan 12.

Föreställnigen kommer även att spelas upp under Göteborgs stads Funktionsrättsvecka på Svenska Mässan i december. För den som inte kan närvara kommer föreställningen att spelas in och läggas ut på Youtube. För den som är intresserad av att medverka i teater Kattma går detta via deras sociala medier eller hemsida (http://www.teaterkattma.se/). ”Eller bara ta tag i oss under våra föreställningar” säger Hans Sjöberg glatt.

 

English:

Teater Kattma is like any other theater group, aside from one thing - it consists of people with different disabilities. That’s how founding member, Hans Sjöberg, describes it. He’s also the one who directed the show “Alla har rätt” that we get a taste of at the CIty Library tuesday night. The theme is “What is important for us in the year 2018?” and a lot of the material was created by the actors themselves. The three monologues we get to hear during the night are completely written by the actors performing them.

First out is Evelina Carlie Larsson who talks about a dream about “her and me”. Evelina paints a picture many of us can relate to - falling in love, uncertainty, being scared of doing it wrong and over-analyzing every step. In the monologue, she hits the nail on the head at how it feels to be in love and fumbling.

The next actor steps on to the stage and this monologue is stripped down and captivating. A closed-off psychiatry ward is described and depicted are emotions that we’d rather not feel. Panic, loneliness and anxiety. A strong performance that as the audience holding it’s breath all the way through.

The last monologue is performed by Angela Åquist and it is youthful and fun. Angela’s charisma is something very special and full of energy. The theme is sexuality, teen crushes and heartache.

Between the monologues the ensemble, which consists of 11 people, perform improvisational skits that make the audience howl with laughter.

They’ve worked on the show for 8 months and consists of 12 monologues. It premiers on the 28th of october in Hultbergssalen at Slottskogsgatan 12.

The show will also play during Göteborgs stads Funktionsrättsvecka at Svenska Mässan in december. For anyone who can’t come, it will be filmed and put on youtube. If anyone is interested in joining Teater Kattma, you can contact them via their social media or their website teaterkattma.se. “Or just grab a hold of us during our shows” says Hans Sjöberg happily.

Text: Nadja Farkhondehkish