Inför den stora Drag- och Burlesquegalan!

Admira Thunderpussy

English further down--

 

Ta queer fierceness, performance art och glamorösa akter och lägg till en bunt lösögonfransar. Vad får en då? Jo, en av höjdpunkterna under 2018 års EuroPride: Drag- och burlesquegalan.

I EuroPride Park kommer på fredagskvällen festivalens stora Drag- och burlesquegala att äga rum. Årets gala kommer att bjuda på mer internationella artister, från exempelvis Frankrike och USA.

– Vi är nästan hälften, hälften från Sverige och utlandet, säger Adam ”Admira Thunderpussy” Risberg. Det kommer att bli mer dragtease i år och mer burlesque och framför allt Jinkx Monsoon. Hon är headline superstar.

Jinkx Monssoon är den världsberömda vinnaren av femte säsongen av RuPaul’s Drag Race och är det stora dragplåstret till kvällen. Men det är ändå inte det som Risberg ser mest fram emot.

– Det är publiken. Jag är så van vid att jobba i Stockholm och där är det många som ser en hela tiden. Där är inställningen att de redan har sett allt. Men i Malmö och Göteborg blir det en annan typ av uppskattning. Dessutom är parken öppen för alla i Göteborg, det gör att det blir mer olika personer i publiken.

För att se Euro Prides stora Drag- och burlesquegala behöver en vara i Euro Pride Park klockan 20.

– Jag hoppas att det kommer mycket folk och att traditionen med drag och burlesque lever kvar. Det är en del av gaykulturen från början och det är viktigt att den lever kvar och omhändertas så respektfullt som möjligt, säger hen.

 

English:

 

Take queer fierceness, performance art and glamorous acts and add a bunch of false eyelashes. What do you get? One of the EuroPride 2018’s highlights; the Drag- and Burlesque Gala!

Tonight (friday) in EuroPride Park is the festivals big Drag- and Burlesque Gala. This years gala will offer international artists from, for example France and USA.

 

- We’re about half and half, from Sweden and international, says Adam “Admira Thunderpussy” Risberg. There’ll be more dragtease this year and more burlesque and most importantly, more Jinkx Monsoon. She’s the headline superstar.

 

Jinkx Monsoon is the world famous winner of the fifth season of RuPaul’s Drag Race and the big act of the night. Although it’s not what Risberg looks forward to the most.
 

- It’s the audience. I’m so used to working in Stockholm and there there’s a lot of people that see me all the time. The consensus is that they’ve already seen it all. But in Malmö and Gothenburg there’s a different kind of appreciation. And also in Gothenburg the park is open to everyone which means there’ll be more people in the audience.

To see EuroPride’s big Drag- and Burlesque Gala you should be in the EuroPride park at 8pm.

 

- I hope there’ll be a lot of people and that the tradition of drag and burlesque will keep going and that it’s handled as respectfully as possible, says Risberg.

Text: Niclas Jonasson

 

Alkohol och HBTQ

Foto: Jacob Berging

I en liten sal (C310) i Artisten bjöd Simon Thörn och Pontus Beskow-Borg från UNF (Ungdomens Nykterhetsförening), in till ett samtal om förhållandet mellan alkohol och HBTQ. På ett skickligt sätt fick de en sal där i stort sett inga stolar var lediga hela publiken att engagera sig. De började med en presentationsrunda, där vi fick säga vad vi hette, vilket pronomen vi ville benämnas med och varför vi var där. Ofta känns detta krystat och jobbig, men Simon och Pontus lyckades bra med den uppgiften och bra var det, eftersom de sedan fick oss att grupparbeta. Vi delade in oss i smågrupper och fick diskutera frågor, som:

 

* Vad anser du att det finns för kopplingar mellan alkohol och HBTQ?

* Vilka anledningar tror Du det finns till att HBTQ-personer har mer alkoholproblem än genomsnittet?

* Vilken roll har alkohol i HBTQ-samhället?

 

När det gäller alkoholanvändning hos HBTQ-personer har bland annat Socialstyrelsen undersökt och rapporterat om att ett riskbruk var särskilt vanligt hos kvinnor i samkönade äktenskap. Rapporten finns att ladda ner från Socialstyrelsens hemsida och heter ”Psykisk ohälsa bland personer i samkönade äktenskap”.

Kanske blir Du inspirerad att starta en diskussion bland Dina vänner och varför inte starta en över något alkoholfritt. På så sätt kommer ni ihåg vad ni pratade om även dagen efter.

UNF hittar Du på nätet www.unf.se och alla möjliga sociala medier. Kanske kan ni tillsammans jobba fram mötesplatser som både är kul och alkoholfria.

 

 

English:

In a small room at Artisten, Simon Thörn and Pontus Beskow-Borf from UNF (Sober Youths Association) held a discussion about the relationship between alcohol and LGBTQ. In a skilled manner they manged to get all of the audience involved and engaging in the conversation. They started with a round where people in the room introduced themselves with name, pronoun and why we were there. Something like that can feel awkward but Simon and Pontus managed to do it well and got us to work in groups. In small groups we discussed questions such as:

 

* What relations, according to you, are there between alcohol and LGBTQ?

* What are the reasons that the amount of people with alcohol abuse issues amongst LGBTQ people is higher than average?

* What role does alcohol play in the LGBTQ-world?

 

When it comes to alcohol consumption amongst LGBTQ-people, Socialstyrelsen have had research done and reported that hazardous consumption is especially common with women in marriages with other women. The report can be downloaded on their website and is called ”Psykisk ohälsa bland personer i samkönade äktenskap”.

Maybe you’ll get inspired to start a discussion about this with your friends, and why not do it over an alcohol free drink. That way you’ll remember what you talked about the day after. You can find UNF at unf.se and on social media. Maybe together you can work towards LGBT spaces that are fun and alcohol free.

Text: Irene Buro

Får Anna och Frida ligga?

Foto: Jessie Chen

Får Anna och Frida ligga?

Var titeln på ett föredrag, som hölls under förmiddagen på fredagen i Lindgrensalen på Artisten. Föredragshållare var Frida Ingha och Anna Hallgren. De båda träffades för 11 år sedan i Thailand, båda gift med varsin man. Elva år har gått och mycket förändras. För vissa syns det inte på utsidan, men för andra kan det vara uppenbart med en gång, som man träffar dem. Idag må deras privata förhållanden ha ändrats, men det som förenar är att båda intresserar sig för hur man kan få ett fullvärdigt liv oavsett om en har ett funktionshinder eller inte.

Frida Ingha har en bakgrund som journalist och Anna Hallgren som socionom och sexolog.

En fråga som de lyfte var: ”Måste man leva utan sex för att man till exempel sitter i rullstol, eller annat funktionshinder?” NI gissar säkert att svaret är nej, det behöver en inte, men en kan bli beroende av hjälp av andra.

Tittar en från lagens perspektiv har en person med rätt till personlig assistans rätt att få hjälp med sina grundläggande behov. För att kunna omsätta lagen i praktik behövs riktlinjer för att hjälpa de personliga assistenterna tillrätta, så att de vet vad de skall göra, vem som skall göra vad, etc. Det säger föredragshållarna saknas i Sverige och de skulle önska att vi precis som Danmark hade tagit fram sådana riktlinjer och att kraven på vad assistansen skall innehålla ställs till utföraren och att det därefter är utförarens ansvar att hitta rätt personlig assistent.

Det är viktigt att inse att bara för att en har en rätt innebär det inte att en kan utöva denna rätt överallt, med vem som helst, eller hela tiden. Anna tar exemplet om lusten råkar falla på vid köttdisken i affären. Det innebär förstås inte att en kan rycka tag i vem som helst eller sätta igång på golvet i butiken, eller i kundvagnen. Ibland får en vänta till rätt tid, rätt plats.

Vill ni veta mera så hittar ni både Frida Ingha (till exempel på hennes blogg www.ettgottliv.com) och Anna Hallgren (hennes hemsida www.ahallgren.se).

Nu har ni kanske fortfarande undrar om Anna och Frida får ligga? Om det nu är av allmänt intresse, så är de öppna med att ja, det får de.

 

English:

Are Anna and Frida allowed to screw?

Was the title of a lecture held on friday at Artisten. The lecturers were Frida Ingha and Anna Hallgren. They met 11 years ago in thailand, both of them married with husbands. Eleven years have passed and a lot has changed. For some people it’s not apparent from the outside, but for others it’s completely obvious immidiately. Today their private relationship has changed, but what has stayed the same is their interest in how to have a full life whether or not you have a disability.

Frida Ingha has a background as a journalist and Anna Hallgren as socal worker and sexologist.

One question they posed was: “Do you have to live without sex because you’re in a wheelchair, or have another disability?” The answer is of course no, but you might have to depend on help from others.

From a legal perspective, a person who has the right to personal assistance has the rigt to get help with basic needs. To be able to follow this law, some guidelines would be needed to help the personal assistants so they know what to do and who does what etc. The lecturers say that those guidelines don’t exist in Sweden and they wish that they did.

It’s important to realise that just because you have a right, that doesn’t mean that your rights can be practised everywhere, with anyone, or all the time. Sometimes you have to wait until the right time, the right place.

If you want more you can look up their respective websites ahallgren.se and ettgottliv.com

Oh, and if you’re still wondering if Anna and Frida are allowed to screw; the answer is yes. They can.

Text: Irene Buro

Exposé Ballroom 101

Foto: Sally Alm

Marvil Iglesias ledde seminariet och samtalet om Ballroom. Deltagarna var Rim Yamamoto, Sofia Ninja / Qarl Qunt och Typhoon Prodigy, som alla kommer medverka som jurymedlemmar respektive MC på Exposé: The Decades Ball på Pustervik i kväll. Samtalet hölls på engelska. Panelsamtalet var hela tiden interaktivt med publiken: vi uppmanades att skrika, säga nej eller ställa frågor när som helst under samtalet.

Ballroom startades av queera PoCs som fått nog av att exkluderas i dragsammanhang. En av grundarna var Crystal LaBeija, en drag queen och “mamma” över House of LaBeija. Ballroom inspirerades av dragkulturen och modeindustrin. Dansformer som voguing har tagit inspiration från modellposer i tidningar som Vogue. I dag finns många olika kategorier inom ballroom som deltagare tävlar i. Ballroom är inte bara en hobby – det är en livsstil. Ballroom “houses” är fristäder: det hem du inte föddes in i. Från början var de ett sätt för PoC-minoriteten och HBTQ+ att gå samman och bilda nya hem, då många hade sparkats ut från sina biologiska familjer.

 

Efter genomgången av ballrooms historia följde en frågestund. Några av frågorna och svaren går att läsa nedan:

Fråga: Förutsättningarna är annorlunda nu än de var från början. Hur tror ni att scenen kommer utveckla sig?

Typhoon: Ballroom är öppet för alla som respekterar scenen. Jag hoppas att det fortsätter vara underground, men att fler känner till det.

Sofia: Det har utvecklats olika i olika länder. I Ryssland är dansstilarna väldigt populära, men de kan inte prata öppet om deras ursprung.

Rim: Jag ser inte framtiden, älskling, jag vet inte. (skratt) Vissa är mer mainstream är, andra är purister. Vi är här just nu för att växa scenen i ert land. Jag tror det kommer bli något stort, starkt och väldigt vackert. Och alla är välkomna.

Fråga: Vad är det viktigaste att tänka på för att inte missförstå ballroomscenen?

Typhoon: Var ödmjuk. Se till att du har pålitliga källor. Utbilda dig själv och sprid bara korrekt information.

Fråga: Varje kategori har en bakgrundshistoria. Vad är era?

Rim: Mine kategori är Runway. Från början ville jag bli modell, komma in i modeindustrin.

Typhoon: Realness with a twist. Det var inte vad jag tänkte mig från början, men folk tyckte att jag såg för straight ut och att jag borde byta till Realness.

Sofia: Jag började med New way, gick över till Whacking och sedan till Vogue fem. Nyligen började jag med Old way, men just nu sysslar jag mest med Drag King/Butch realness.

Fråga: Vad är en bal, vilka delar ingår?

Rim: Det kan vara var som helst i världen, men du måste vara trygg. Det är bra att ha en riktig lokal med en scen, men det kan vara var som helst. Det handlar om communityt. Du kommer, du gör din grej framför juryn. Om du får tior får du pris. Om andra får priser i samma kategori så battlar ni. Varje bal behöver en bra jury, en MC, en DJ, en publik och så förstås deltagare.

 

Tips: Dokumentären “The Queen” som finns på YouTube. Exposé: The Decades Ball - A History of Slay-Age. I kväll klockan 21.00 på Pustervik.

 

English:

The seminar about Ballroom was led by Marvil Iglesias. The participants were Rim Yamamoto, Sofia Ninja / Qarl Qunt and Typhoon Prodigy, who will all participate as jury members or MC at Exposé: The Decades Ball at Pustervik tonight. The conversation was interactive with the audience: we were encouraged to yell, say no or ask questions at any time.

Ballroom was started by queer people of colour who were tired of being excluded in the drag community. One of the originators was Crystal LaBeija, drag queen and “mother” of the House of LaBeija. Ballroom was inspired by drag culture and the fashion industry. Dance styles like voguing were inspired by model poses from magazines such as Vogue. Today there are many different categories of ballroom in which participants compete. Ballroom isn’t just a hobby – it’s a lifestyle. Ballroom “houses” are safe spaces, the home you weren’t given at birth. They were originally a collective effort for PoC minority and LGBT+ to find new homes, since many had been kicked out from their birth families.

 

After going through the history of ballroom, a Q&A followed. Some of the questions and answers can be found below:

Q: It’s a different setting now than it was from the start. How do you think Ballroom will develop?

Typhoon: Ballroom is open to everyone who respects the scene. I hope it’ll still be underground, but that more people know about it.

Sofia: It’s developed differently in different countries too. In Russia the dance styles are very popular, but they can’t talk openly about the origins.

Rim: I don’t see the future, honey, I don’t know. (laughs) Some are more mainstream now, some more purist. We’re here right now to grow the scene in your country. I think it’ll be something big, strong and very beautiful. And everybody are welcome.

Q: What’s the key thing to keep in mind not to misinterpret the scene? Typhoon: Stay humble. Make sure your sources are reliable. Educate yourself and only spread correct information.

Q: Every category has a story. What’s yours?

Rim: Mine is Runway. Originally I wanted to be a model, get in the fashion industry. Typhoon: Realness with a twist. It wasn’t what I was going for, but people told me I looked too straight and should switch to Realness.

Sofia: I started with New way, went on to Whacking and then Vogue fem. I recently started doing Old way, but right now I mostly do Drag King/Butch realness.

Q: What is a ball, what components are there?

Rim: It could be anywhere in the world, but you have to be safe. It’s good to have a real venue with a stage, but it could be anywhere. It’s about the community. You come, you do your thing in front of the judges. If you get 10s, you get a prize. If others get 10s in the same category, you battle. Every ball needs a good judge panel, an MC, a DJ, an audience and of course participants.

 

Recommendations: The documentary “The Queen”, available on Youtube. Exposé: The Decades Ball - A History of Slay-Age. Tonight at 9 PM at Pustervik.

Text: Freja Lindstedt

Homonationalism

Foto: Jessie Chen

English further down--

 

Under festivalen finns det ju väldigt, väldigt många programpunkter. Har Du hunnit med alla, som Du skulle vilja besöka? I tillägg till programpunkter, som roar, underhåller, engagerar, finns det de punkter, som utmanar en. En sådan punkt, som verkligen gav hjärnan något att arbeta med var när Anna-Maria Sörberg samtalade med Finn Hellman med utgångspunkt från Anna-Marias senaste bok “Homonationalism”, en reportagebok om nya nationalistiska vindar i ”gayvänliga” tider och växande konservatism inom gayvärlden.

Boken beskriver HBT-rättigheternas utveckling under 00-talet i reportageform. Anna-Maria har rest runt i Frankrike, Holland, Ryssland, Israel och Palestina och träffat nationalistiska homosexuella män, forskare och queeraktivister. Den försöker ge svar på hur utvecklingen gått till, vilka krafter finns i omlopp och vad berättar det om Europa idag.

Två saker, som fastnar är att Anna-Maria pekar på att det finns en tendens att de flesta politiska partier när en falsk konsensus där alla tror att man är överens, men att där under ytan fortfarande finns skillnader mellan partierna tros att de kanske inte riktigt ser dem, eller vill kännas vid dem.

Den andra punkten som berörs är att HBTQ-frågorna kan kidnappas för att användas, som argument för nationalist för att nå de mål de vill uppnå.

Kanske värt att fundera lite över nu innan valet. Kan ni skrapa lite på ytan av partipolitiken och kanske få reda på vilka HBTQ-frågor de olika partierna tycker är viktiga att driva. Kanske ni till och med får klart vilket parti ni skall rösta på.

English:

During the festival there are so, so many activities. Have you been able to go to all the ones you wanted to go to? Along with activities that amuse, entertain and engage there are activites that challenge you. One of those, that really gave the brain something to work with was when Anna-Maria Sörberg spoke to Finn Hellman about Anna-Maria’s latest book “Homonationalism”. It’s an investigative book about new nationalistic thoughts being spread in “gayfriendly” times and about growing conservatism within the gay community. The book describes LGBTQ-rights developments through the 00’s in investigative form.

Anna-Maria has traveled around France, the Netherlands, Russia, Israel and Palestine and met nationalistic gay men, researchers and queer activists. It tries to give an answer to how the development happened, what forces are in circulation and what that says about the state of Europe today.

Anna-Maria points out that there is a tendency within most political parties to nurture a false consensus where everyone thinks that they’re in agreement, but under the surface there are still differences.

Another thing that’s talked about is that LGBTQ-issues can get appropriated and used as arguments for nationalism by nationalists. That’s a thing that’s worth taking into consideration this year before the election.

Text: Irene Buro

Panetoz

Foto: Jessie Chen

Torsdag 16 augusti, sommarvärmen har lämnat Göteborg, regnet hänger i luften, himlen är grå. Nu känner en att hösten kommer med stormsteg. Lätt depp lägrar sig över sinnet, stegen känns tyngre än vanligt. Tunga, som om en redan pulsade i meterdjup snö. Men, då hör jag musik från scenen på Kungstorget.

Det låter kul och jag går närmare. Vad är det för någon grupp? Lite avvaktande, lite undrande men alldeles strax dansar och pausar jag tillsammans med resten av publiken. Deppet flyger all sin kos och det rycker till och med i poliserna, som står i utkanten av folkmassan. Undras om inte även militären rockar loss lite de också. Eller är jublet från publiken för att polisen dansar?

Gruppen Panetoz från Jordbro (Pa Modou Badjie, Nebeyu Baheru, Johan Hirvi, Njol Badjie och Daiel Nzinga), jobbar stenhårt med att få publiken att ryckas med i musiken och de lyckas verkligen. Vi applåderar för Pride, vi håller käften och dansar, och dansar upp och ner. Gammal, ung, militär, polis och civila lika. I programmet står det att Panetoz sprider glädje och får en att tänka om vad hiphop är. Tänka? Nej, jag tänker inte jag dansar runt och klappar händerna i takt med musiken. Är det bara jag eller har solen kommit tillbaka till Göteborg?

Plötsligt inser jag att nästa inringade programpunkt skall starta alldeles strax och jag behöver ta mig småspringande från Kungstorget. Det är kanske lite typiskt för festivalen, att det finns så mycket som en gärna vill se och uppleva att det ibland blir lite stressigt mellan evenemangen. Men glädjen från Panetoz musik stannar kvar hos mig när jag stressar vidare. Kanske med lättare steg och definitivt lättare sinne.

 

English:

Thursday 16th of august. The summer heat has left Gothenburg, the rain hangs in the air, the sky is gray. You can feel that the fall is just around the corner. Your steps feel heavier than usual. But then I hear the music coming from the EuroPride Park Stage.

It sounds fun and I go a little bit closer. Who is this music group? A little hesitantly, a little wondering but soon i’m dancing along with the rest of the audience.

The group Panetoz from Jordbro (Pa Modou Badjie, Nebeyu Baheru, Johan Hirvi, Njol Badjie och Daniel Nzinga) work really hard at making the audience get caught in the music and they’re really succeeding. Old, young, military and police and civil person alike. In the program it says that Panetoz spreads joy and that they make you think about what hip hop is. Think? I’m not thinking anything, i’m dancing around and clapping my hands in time with the music. Is it just me or has the sun come back to shine over Gothenburg?

 

I suddenly realise that the next event i’m supposed to go to starts soon and i have to half-run from Kungstorget. There’s so much to see and and experience that it can get a bit stressful in between. But the joy from Panetoz’ music stays with me as I stress on with a spring in my step and and an easier mind.

Text: Irene Buro

Divine

Foto: Victoria Björnholm

English further down--

Det är ett fåtal personer som står framför den stora scenen på EuroPride när två personer i jeans och t-shirt kommer ut scenen. De flesta är verkar vara där för att hämta gratis kaffe från SJs bås, som lägligt nog står precis bredvid scenen.

 

I andra numret kan man nästan tro att det är två disneyprinsessor som tagit över scenen på EuroPride Park. Det är teatraliskt och på alla sätt over the top vilket i den här kontexten inte är något negativt alls. De blandar humor och klassisk italiensk opera i en välstämd harmoni.

 

Efter disneyprinsessa kommer den elaka häxan, som i det här fallet sjunger om en borttappad champagneflaska för att belysa vardagens svårigheter. Speciellt om hur det kan vara när man bor med en operasångerska.

 

De visar tillsammans att opera är något mer än något som endast hör hemma i finkulturen. Det är kul, intressant och stundtals helt magiskt.

 

Fler och fler människor samlas upp framför scenen allt eftersom föreställningen fortskrider. Det om något är bevis på att opera är till för alla. I slutnumret, en smäktande ”time to say goodbye”, är torget fullt och applåderna dundrar när de virvlar ut från scenen i sina vita skrudar.

 

English:

 

A few people are standing in front of the big stage in EuroPride park when two people in jeans and t-shirts enter the stage. Most people seem to be there to get free coffee from SJ’s booth which, appropriately enough, is right next to the stage.

 

In the second number one might think that two disney princesses have taken over the stage. It’s theatrical and over the top which in this context is not negative at all. They mix humour and classical italian opera in harmonious concord.

 

After disney princess comes the evil witch, who in this case sings about a lost bottle of champagne to enlighten the struggles of day-to-day life. Especially about what it can be like to live with an opera singer.

 

They show us that opera is something more that a thing belonging to high culture. It’s fun, interesting and occasionally entirely magical.

 

More and more people gather in front of the stage as the show progresses. That, if anything, is proof that opera is for everyone. At the time of the final number, a languishing “Time to say goodbye”, a crowd has gathered and the applause is resounding when the singers spin off the stage in their white gowns.

Text: Amanda Karlsson