West Prides solidaritetsfond

Genom solidaritetsfonden bjuder West Pride in internationella gäster till festivalen. Personerna är hbtq-personer inte kan leva öppet i sina hemländer på grund av förtryck och diskriminering.

En av West Prides viktigaste idéer är öppenhet. Festivalen är en plats där alla ska vara trygga och kunna leva öppet. Här tar hbtq-personer plats i det offentliga rummet och synliggör det som är viktigt för dem. Tyvärr är möjligheterna till att leva öppet inte desamma på andra platser i världen. I många länder finns ett starkt, ibland lagstiftat, motstånd mot hbtq-personer som i värsta fall kan leda till döden eller livslånga fängelsestraff.

Syftet med West Prides solidaritetsarbete är att bjuda in personer som inte kan leva öppet till festivalen. Vi vill erbjuda dem en möjlighet att vara på en plats och i ett sammanhang där de kan vara öppna med sin sexualitet och inte behöva vara oroliga för våld eller förtryck. Vi vill ge dem en upplevelse där de kan känna glädje och stolthet över sig själva.

Vill man vara med och bidrag kan du göra en insättning på West Prides bankgiro ​545-3360 är du intresserad av att starta ett projekt till förmån för West Prides solidaritetsfond vänligen kontakta styrelsen@westpride.se 

Tidigare år har pengarna använts till att bjuda in gäster från bland annat Uganda.